Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego

  1. Dorota Moroń ORCiD: 0000-0002-9242-7305dorota.moron@uwr.edu.pl

Abstract

Przedmiotem książki są organizacje pozarządowe. Celem zaś jest przedstawienie roli, jaką organizacje non profit odgrywają w społeczeństwie obywatelskim. Niedostrzeganie tego kontekstu powoduje, że w dyskursie dotyczącym zarówno organizacji pozarządowych, jak i społeczeństwa obywatelskiego nie jest zbyt często uwzględniany. Dodatkowym utrudnieniem są kontrowersje co do definiowania organizacji pozarządowych i ich relacji ze społeczeństwem obywatelskim. Autorka udowadnia tezę, że sektor non profit jest fundamentalnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, bez którego jego funkcjonowanie nie byłoby możliwe. W szczególności zaś jest również instrumentem kreowania i wzmacniania pozostałych elementów społeczeństwa obywatelskiego, stanowiąc jednocześnie mechanizm budowania relacji społeczeństwa obywatelskiego z państwem i rynkiem.

 

Download article

This article

e-Books

Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego

Pages from 1 to 183

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout